Home » John A. Macdonald statue vandalized » John A. Macdonald statue vandalized
Tượng của John A. Macdonald ở Montreal bị quét sơn đỏ hôm 12/11.

John A. Macdonald statue vandalized

John A. Macdonald statue vandalized john a macdonald statue vandalized

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply