Home » Julie Payette » Julie Payette
Bà Julie Payette có bài phát biểu đầu tiên với tư cách Toàn quyền thứ 29 của Canada từ ngai vàng tại Thượng viện trong lễ nhậm chức ở Ottawa. (Ảnh: Adrian Wyld/Canadian Press)

Julie Payette

Julie Payette julie payette

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply