Home » Kinh Tế » Dân Canada nợ tổng cộng 1,5 ngàn tỉ Gia kim

Dân Canada nợ tổng cộng 1,5 ngàn tỉ Gia kim

Người Canada tiếp tục mang nợ chồng chất, và hiện nay tổng số nợ trong toàn dân là hơn 1,5 ngàn tỉ Gia kim, theo số liệu mới nhất của hãng xếp hạng tín dụng Equifax Canada.

Theo Equifax, mức nợ vào cuối quý ba đã tăng 7,4 phần trăm từ mức 1,409 ngàn tỉ cách đây một năm.

Gần hai phần ba của tổng số nợ (tức $985,1 tỉ) là nợ mortgage. Loại trừ nợ mortgage, mức nợ trung bình của người Canada là $20.891.

Nợ mua xe và nợ trả góp có mức tăng lớn nhất, lần lượt là 6,8 phần trăm và 5,8 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy số nợ tăng lên, tỉ lệ trả nợ trễ hạn (được định nghĩa là trễ hạn trả nợ hơn 90 ngày) vẫn có xu hướng giảm xuống, và này chỉ ở mức 1,1 phần trăm.

Equifax cho biết mức gia tăng về cầu đối với tín dụng tiêu dùng mới chủ yếu xuất phát từ các yêu cầu về thẻ tín dụng và tín dụng mua xe.

Ngoài ra, cầu đối với tín dụng tiêu dùng đã tăng sáu quý liên tiếp ở miền tây Canada, trong khi hoạt động ở miền đông tiếp tục chậm lại.

Check Also

Các tổ chức xếp hạng tín dụng cảnh báo Ontario về kế hoạch chi tiêu thâm hụt

Ontario công bố danh sách công chức có thu nhập từ $100.000 trở lên năm 2017

Leave a Reply