Home » Maduro government » Maduro government
Tổng thống Nicolas Maduro, giữa, phát biểu trong một cuộc họp với các bộ trưởng và các tỉnh trưởng ủng hộ chính quyền ở Caracas. (Ảnh: Miraflores Palace/Reuters)

Maduro government

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.