Home » movie-stars at TIFF 2017 » movie-stars at TIFF 2017
Từ trái sang: Angelina Jolie, George Clooney, Drake, Gael Garcia Bernal và Emma Stone. (Ảnh: Associated Press)

movie-stars at TIFF 2017

movie-stars at TIFF 2017 movie stars at tiff 2017

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply