Home » NAFTA renegotiation - top officials » NAFTA renegotiation – top officials
Từ trái sang: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland, và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo. (Ảnh: Aaron P. Bernstein/Reuters)

NAFTA renegotiation – top officials

NAFTA renegotiation – top officials nafta renegotiation top officials

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply