Home » Canada » Người Canada bị kết tội sở hữu cần sa nay có thể nộp đơn xin xá tội
(Ảnh: Rafferty Baker/CBC)

Người Canada bị kết tội sở hữu cần sa nay có thể nộp đơn xin xá tội

Bộ trưởng an toàn công cộng Ralph Goodale nói chính phủ liên bang sẽ sớm đưa ra luật xá tội cho bất cứ ai bị kết tội sở hữu cần sa trước khi cần sa được hợp pháp hóa năm ngoái.

Bộ trưởng viết trên Twitter rằng ông sẽ thông báo với Hạ viện về một dự luật sẽ sớm được đưa ra để cho phép “xá tội nhanh, không tốn kém cho các tội đơn giản sở hữu cần sa”.

Thông báo này là một thủ tục bắt buộc để chính phủ đệ trình một luật mới.

Các chi tiết về dự luật này sẽ chưa được tiết lộ cho tới khi dự luật được chính thức trình lên Hạ viện, mà dự kiến có thể vào cuối tuần này.

Nhưng chính phủ Đảng Tự do đã cho biết ý định của mình với dự luật này.

Hồi tháng 10/2018, bộ trưởng Goodale nói luật này sẽ bỏ phí nộp đơn và thời gian chờ đợi 5 năm cho những người Canada xin xá tội sở hữu tối đa 30 gam cần sa – một tội mà trước đây có thể bị phạt tới tối đa $1000 và 6 tháng tù.

Nhưng lúc đó ông bác bỏ đề nghị xóa hồ sơ hình sự, mặc dù chính phủ Đảng Tự do đã hợp pháp hóa cần sa giải trí, vì việc xóa hồ sơ hình sự được dành riêng cho những trường hợp án oan trong quá khứ liên quan tới việc vi phạm các quyền hiến định.

Một trường hợp xá tội, hoặc đình chỉ hồ sơ, nghĩa là hồ sơ hình sự của một người được tách biệt khỏi các hồ sơ khác và chỉ được tiết lộ trong một số hoàn cảnh hạn chế.

Và tuy việc xá tội không xóa hết một hồ sơ hình sự, nó có thể giúp dễ xin việc hay thông hành hơn.

Hồi tháng 12/2018, Hạ viện bắt đầu tranh luận về một dự luật độc lập do cá nhân dân biểu đề xuất của dân biểu Murray Rankin (Đảng NDP) để xóa hồ sơ hình sự cho khoảng 500 ngàn người Canada, theo ước tính của ông, bị kết tội đơn giản sở hữu cần sa.

Hạ viện sẽ nghỉ họp vào cuối tháng 6, nên chính phủ Đảng Tự do có tới khi đó để dự luật của họ được Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Check Also

Chương trình mua lại súng ở Toronto thu được hơn 2700 súng

Chương trình mua lại súng ở Toronto thu được hơn 2700 súng

Hai cha con nghi phạm trong vụ phát hiện chất nổ tại tư gia ở Richmond Hill được bảo lãnh tại ngoại

Hai cha con nghi phạm trong vụ phát hiện chất nổ tại tư gia ở Richmond Hill được bảo lãnh tại ngoại

Leave a Reply