Home » Niagara Falls - sewage » Niagara Falls – sewage
Nước ở chân thác phía Mỹ chuyển sang màu đen kịt. (Ảnh: Patrick J. Proctor/Rainbow Air Inc./Associated Press)

Niagara Falls – sewage

Advertisements

Check Also

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75%

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75%

Trung Quốc yêu cầu Canada thả CFO của Huawei bị bắt ở Vancouver

Trung Quốc yêu cầu Canada thả CFO của Huawei bị bắt ở Vancouver

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.