Home » Niagara Falls - sewage » Niagara Falls – sewage
Nước ở chân thác phía Mỹ chuyển sang màu đen kịt. (Ảnh: Patrick J. Proctor/Rainbow Air Inc./Associated Press)

Niagara Falls – sewage

Advertisements

Check Also

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C

Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.