Home » NiranJeyanesan » NiranJeyanesan
Niran Jeyanesan tại Toronto hôm 8/8/2017. (Ảnh: Sở Cảnh sát Toronto / The Canadian Press)

NiranJeyanesan

NiranJeyanesan niranjeyanesan

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply