Home » NiranJeyanesan » NiranJeyanesan
Niran Jeyanesan tại Toronto hôm 8/8/2017. (Ảnh: Sở Cảnh sát Toronto / The Canadian Press)

NiranJeyanesan

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply