Home » North Korean missile » North Korean missile
Một tên lửa được phóng lên trong cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung trong ảnh không đề ngày do Thông tấn xã Trung ương của Bắc Hàn ở Bình Nhưỡng cung cấp. (Ảnh: KCNA/Reuters)

North Korean missile

North Korean missile north korean missile

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply