Home » NYPD_Times Square » NYPD_Times Square
Cảnh sát thuộc lực lượng Chống Khủng bố của Cảnh sát thành phố New York đứng gác tại quảng trường Times Square hôm 18/8/2017. (Ảnh: Stephanie Keith / Getty Images)

NYPD_Times Square

NYPD_Times Square nypd times square

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply