Home » Featured » Ontario cắt giảm OHIP+, chương trình bảo hiểm bao tiền thuốc cho người dưới 25 tuổi, từ ngày 1/4/2019
(Ảnh: Jacques Boissinot/Canadian Press)

Ontario cắt giảm OHIP+, chương trình bảo hiểm bao tiền thuốc cho người dưới 25 tuổi, từ ngày 1/4/2019

Hơn một năm sau khi Ontario khởi xướng chương trình bảo hiểm bao tiền thuốc cho người dưới 25 tuổi, chính quyền mới đã thực hiện lời hứa lúc tranh cử là sẽ bỏ một phần của chương trình này.

Từ ngày 1/4/2019, trẻ em và thanh thiếu niên có bảo hiểm tư nhân sẽ không còn được sử dụng chương trình OHIP+, do chính quyền cũ của Đảng Tự do đưa ra vào năm 2018.

Thay vì vậy, bảo hiểm tiền thuốc cho hơn 4400 loại thuốc đủ tiêu chuẩn được hưởng sẽ trở lại với các khoản bảo hiểm tư nhân đã áp dụng trước khi OHIP+ ra đời.

Những người phải chịu chi phí cao về thuốc kê toa dù có bảo hiểm tư nhân có thể đủ tiêu chuẩn được trợ cấp thông qua chương trình Trillium Drug Program của tỉnh bang.

Cư dân Ontario dưới 25 tuổi không có bảo hiểm tư nhân sẽ tiếp tục được bảo hiểm tiền thuốc trọn vẹn thông qua OHIP+.

Khi OHIP+ được thực hiện, chương trình này được cho là giúp đỡ thuốc men cho 4 triệu người Ontario, và lúc đó ước tính có 1.2 triệu người không có bảo hiểm tư nhân.

Check Also

SickKids được tặng 100 triệu đô để giúp xây lại bệnh viện

SickKids được tặng 100 triệu đô để giúp xây lại bệnh viện

TTC sử dụng xe buýt đầu tiên hoàn toàn chạy điện ở Toronto

TTC sử dụng xe buýt đầu tiên hoàn toàn chạy điện ở Toronto

Leave a Reply