Home » Canada » Ontario giảm 30% ngân sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, ngừng tài trợ dịch vụ pháp lý tị nạn
Ontario giảm 30% ngân sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, ngừng tài trợ dịch vụ pháp lý tị nạn legal aid ontario
(Ảnh tư liệu của Carlos Osorio / Toronto Star)

Ontario giảm 30% ngân sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, ngừng tài trợ dịch vụ pháp lý tị nạn

Chính quyền Đảng Bảo thủ Cấp tiến sẽ cắt giảm ngân sách cho cơ quan hỗ trợ pháp lý Legal Aid Ontario, bao gồm chấm dứt tài trợ cho các dịch vụ pháp lý tị nạn và di trú.

Hôm thứ Năm 11/4 khi chính quyền đệ trình ngân sách đầu tiên của mình, Legal Aid Ontario gởi thư cho nhân viên nói rằng tỉnh bang sẽ giảm 30% tài trợ cho tổ chức này.

Như vậy có nghĩa là tổ chức hỗ trợ pháp lý cho người không đủ khả năng thuê luật sư sẽ được tài trợ ít hơn 133 triệu đô-la so với dự kiến trong năm tài khóa này.

Ngân sách tỉnh bang nói rằng “sự tinh giản việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý để bảo đảm tính bền vững dài hạn” dự kiến sẽ giảm tài trợ 164 triệu đô-la trong năm 2021-22.

David Field, giám đốc Legal Aid Ontario, viết trong thư rằng tỉnh bang đã cho biết là sẽ không còn tài trợ cho các dịch vụ pháp lý tị nạn và di trú.

Ông nói rằng Legal Aid Ontario sẽ cần tìm ra cách tiếp tục chương trình hỗ trợ tị nạn bằng nguồn tài trợ liên bang của mình.

Check Also

Ontario sẽ cho phép tổ chức nhà xã hội trợ giá từ chối cho tội phạm thuê nhà THC property

Ontario sẽ cho phép tổ chức nhà xã hội trợ giá từ chối cho tội phạm thuê nhà

Ontario sẽ cho phép tổ chức nhà xã hội trợ giá từ chối cho tội phạm thuê nhà

Ontario có thể cho phép dược sĩ kê toa thuốc cho bệnh thường như đỏ mắt prescription drugs

Ontario có thể cho phép dược sĩ kê toa thuốc cho bệnh thường như đỏ mắt

Ontario có thể cho phép dược sĩ kê toa thuốc cho bệnh thường như đỏ mắt

Leave a Reply