Home » OtherNews2 » OtherNews2

OtherNews2

sf.ParkWiFi
Folks use wifi enabled devices in Washington Square Park. Mayor to announce a new project to provide free Wi-Fi to the general public in 31 parks, plazas and open spaces throughout San Francisco, Wednesday July 24th, 2013.

Advertisements

Check Also

Chính phủ Đảng Tự do lập kế hoạch chiến lược du lịch quốc gia để chuẩn bị tranh cử năm tới

Chính phủ liên bang sắp thành lập một hội đồng tư vấn về du lịch …

5 người chết vì dùng ma túy quá liều trong vòng 24 giờ ở Windsor

Cảnh sát ở Windsor, Ontario, cho biết 5 người chết vì dùng ma túy quá …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.