Home » Quebec City protests_Aug 2017_03 » Quebec City protests_Aug 2017_03
Hàng trăm người tham gia cuộc phản biểu tình chống nhóm cực hữu. (Ảnh: Maxime Corneau/Radio-Canada)

Quebec City protests_Aug 2017_03

Quebec City protests_Aug 2017_03 quebec city protests aug 2017 03

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply