Home » Quebec City protests_Aug 2017_04 » Quebec City protests_Aug 2017_04
Một người thuộc nhóm cực hữu bị thương đang được chăm sóc. (Ảnh: Maxime Corneau/Radio-Canada)

Quebec City protests_Aug 2017_04

Quebec City protests_Aug 2017_04 quebec city protests aug 2017 04

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply