Home » Rodrigo Duterte » Rodrigo Duterte
Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát biểu tại một cuộc họp báo ở Davao City hôm 9/2. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte rodrigo duterte

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply