Home » Rohingya in Bangladesh » Rohingya in Bangladesh
Người tị nạn Hồi giáo Rohingya xếp hàng đợi nhận hàng cứu trợ tại trại tị nạn Balukhali ở Bangladesh hôm 15/9. (Ảnh: Dominique Faget / AFP/Getty Images)

Rohingya in Bangladesh

Rohingya in Bangladesh rohingya in bangladesh

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply