Home » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News) » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)
Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal.

Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)

Advertisements

Check Also

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9%

Thị trường lao động của Canada tăng ròng 63,000 việc làm trong tháng 9, khiến …

Phi trường quốc tế Winnipeg sắp có xe xúc tuyết không người lái

Cơ quan Quản lý Phi trường Winnipeg (WAA) sắp chuyển đổi một trong những xe …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.