Home » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News) » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)
Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal.

Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)

Advertisements

Check Also

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75%

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75%

Trung Quốc yêu cầu Canada thả CFO của Huawei bị bắt ở Vancouver

Trung Quốc yêu cầu Canada thả CFO của Huawei bị bắt ở Vancouver

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.