Home » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News) » Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)
Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal.

Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)

Advertisements

Check Also

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C

Alberta tiếp tục đợt thời tiết cực lạnh; có nơi cảm giác gió lạnh -50 độ C

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.