Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. (Ảnh: Sky News)