Home » Sergei_Magnitsky_portrait » Sergei_Magnitsky_portrait
Nataliya Magnitskaya, mẹ của luật sư Sergei Magnitsky, cầm chân dung của ông ở Moscow năm 2009. (Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP)

Sergei_Magnitsky_portrait

Sergei_Magnitsky_portrait sergei magnitsky portrait

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ Shinzo Abe Justin Trudeau 20190428

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply