Home » Sergei_Magnitsky_portrait » Sergei_Magnitsky_portrait
Nataliya Magnitskaya, mẹ của luật sư Sergei Magnitsky, cầm chân dung của ông ở Moscow năm 2009. (Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP)

Sergei_Magnitsky_portrait

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.