Home Sức Khỏe Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày...

Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

31

Như Thời Mới-Canada đã đưa tin, chính phủ liên bang Canada đã đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp để giúp người dân và doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19.

Để xin trợ cấp CERB,hãy gọi vào số 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041 và nghe kỹ để trả lời theo máy yêu cầu.

Chương trình cứu trợ vô tiền khoáng hậu này bao gồm nhiều biện pháp trợ cấp tài chính cho người lao động bị mất việc vì đại dịch, như tăng cường Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và có một loại trợ cấp mới gọi là Trợ cấp/Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB).

Ngoài ra, liên bang cũng hứa trợ cấp trả lương tới 75% cho người lao động vẫn còn làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà đã bị giảm doanh thu ít nhất 30% và không nhận được tài trợ của liên bang. Khoản này trợ cấp tối đa $847 mỗi người lao động mỗi tuần, và sẽ được trả trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để hưởng EI và CERB thì bản thân người lao động phải tự nộp đơn.

Để giúp độc giả tìm hiểu chi tiết về loại trợ cấp mới CERB, như điều kiện để hưởng trợ cấp, ngày nộp đơn và giải đáp về một số vấn đề cụ thể, Thời Mới-Canada xin dịch và giới thiệu thông tin chính thức từ chính phủ liên bang Canada. Ở những chỗ cần thiết, thuật ngữ tiếng Anh được ghi thêm để độc giả tiện tìm hiểu khi nộp đơn.

HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI ĐÁP VỀ TRỢ CẤP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CANADA

Nguồn: Chính phủ Canada

Khương An dịch

PHẦN 1: Thông tin tổng quát về CERB

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì

Nếu quý vị mất thu nhập vì COVID-19, Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB, Canada Emergency Response Benefit) sẽ trợ giúp thu nhập tạm thời cho quý vị.

CERB sẽ cấp cho quý vị $500 một tuần trong tối đa 16 tuần.

Cách nộp đơn

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn vào ngày 6 tháng 4.

Trước ngày 6 tháng 4, những người không có việc làm và hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng EI.

Quan trọng! Nếu quý vị không hội đủ điều kiện hưởng EI, hãy tìm hiểu cách chuẩn bị nộp đơn xin hưởng CERB tại trang mạng của Thuế vụ Canada (CRA).

Cho dù quý vị nộp đơn trên mạng hoặc qua điện thoại, CRA muốn phục vụ mọi người sao cho tốt nhất. Để giúp bảo đảm cách phục vụ này, CRA đã định các ngày cụ thể để quý vị nộp đơn. Vui lòng sử dụng hướng dẫn sau đây:

Điều kiện để hưởng trợ cấp

(Ghi chú: Phần này đã được cập nhật sau khi chính phủ nới lỏng điều kiện hưởng CERB vào ngày 15/4/2020, có thay đổi quan trọng về đối tượng được hưởng trợ cấp)

Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

 • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;
 • Đã ngừng làm việc vì các lý do liên quan tới COVID-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) hoặc đã dùng hết trợ cấp thường lệ của EI hoặc trợ cấp ngư nghiệp (fishing benefit) của EI từ ngày 29/12/2019 tới ngày 3/10/2020;
 • Có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) ít nhất $5000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và;
 • Đã không tự ý nghỉ làm.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp lần đầu tiên, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp những lần sau đó, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong toàn bộ thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

PHẦN 2: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada trợ giúp thu nhập tạm thời cho những người lao động đã ngừng làm việc và không có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) vì những lý do liên quan đến COVID-19.

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada được trả theo các đợt bốn tuần với số tiền $2000, tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

Trợ cấp này có trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Quý vị có thể nộp đơn trễ nhất là ngày 2 tháng 12 năm 2020.

Làm sao tôi biết nên nộp đơn xin trợ cấp EI hay Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Nếu quý vị đã ngừng làm việc vì COVID-19, quý vị nên nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, cho dù có hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) hay không. Trợ cấp này có trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, sẽ có một trang mạng duy nhất trợ giúp quý vị trong quá trình nộp đơn.

Cho đến lúc đó, những người Canada đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và đã mất việc có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi, đơn của quý vị sẽ được xử lý tự động thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Ngoài ra, đối với các phúc lợi EI khác, bao gồm thai sản và nghỉ chăm con mới sinh, chăm sóc, đánh bắt thủy sản và chia sẻ việc làm, quý vị cũng nên tiếp tục nộp đơn. (Nộp đơn xin các phúc lợi EI khác.)

Tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada ở đâu?

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, quý vị có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Cho đến lúc đó, những người Canada đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và đã mất việc có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Các tiêu chí để quyết định hội đủ điều kiện được hưởng Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì?

(Ghi chú: Phần này đã được cập nhật sau khi chính phủ nới lỏng điều kiện hưởng CERB vào ngày 15/4/2020, có thay đổi quan trọng về đối tượng được hưởng trợ cấp)

Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

 • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;
 • Đã ngừng làm việc vì các lý do liên quan tới COVID-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) hoặc đã dùng hết trợ cấp thường lệ của EI hoặc trợ cấp ngư nghiệp (fishing benefit) của EI từ ngày 29/12/2019 tới ngày 3/10/2020;
 • Có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) ít nhất $5000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và;
 • Đã không tự ý nghỉ làm.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp lần đầu tiên, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp những lần sau đó, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong toàn bộ thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

Thu nhập tối thiểu $5000 có thể từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn sau: việc làm; tự làm chủ / làm việc độc lập; phúc lợi thai sản và nghỉ chăm con mới sinh (maternity and parental benefits) theo chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp EI và / hoặc các phúc lợi tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm Cha mẹ Quebec (Quebec Parental Insurance Plan).

Trong những hoàn cảnh nào tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada dành cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến COVID-19 hoặc đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI). Những ví dụ về ngừng làm việc có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

 • Quý vị đã bị cho nghỉ việc hoặc số giờ làm của quý vị đã bị giảm xuống bằng không;
 • Quý vị đang cách ly hoặc bị bệnh do COVID-19;
 • Quý vị nghỉ làm để chăm sóc người khác vì họ bị cách ly, bị bệnh do COVID-19; và / hoặc
 • Quý vị nghỉ làm để chăm sóc con / trẻ em hoặc những người phụ thuộc khác mà nơi giữ trẻ của người đó bị đóng cửa do COVID-19.

Quý vị không thể tự ý nghỉ làm.

Tôi có cần giấy xác nhận y tế để nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu tôi bị cách ly hoặc bị bệnh từ COVID-19 không?

Không. Quý vị chỉ cần điền đơn trên mạng.

Tôi có cần phải bị cho nghỉ việc mới được hưởng Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Không. Những người lao động vẫn gắn bó với công ty của họ có thể được hưởng Trợ cấp CERB.

Quý vị đã phải ngừng làm việc do COVID-19 và không có thu nhập từ việc làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn sau đó, quý vị dự kiến không có thu nhập từ việc làm.

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI).

Tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada ở đâu?

Trang mạng để nộp đơn xin hưởng trợ cấp mới này sẽ mở vào ngày 6 tháng 4 (năm 2020). Đương đơn sẽ có thể nộp đơn xin trợ cấp hồi tố ngược về ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Trong thời gian chờ trang mạng này mở, những người không có việc làm và đủ hội điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi có thể nhận được bao nhiêu thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Trợ cấp CERB, với mức $2000, sẽ được trả theo các đợt bốn tuần. Số tiền này tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

Trợ cấp CERB là thu nhập phải đóng thuế (taxable) mặc dù thuế sẽ không được khấu trừ tại nguồn. Quý vị sẽ phải khai Trợ cấp này là thu nhập khi quý vị làm hồ sơ khai thuế thu nhập cho năm thuế 2020.

Tôi có thể có thu nhập khác trong khi nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị đã phải ngừng làm việc do COVID-19 và không có thu nhập từ việc làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Điều này bao gồm thu nhập từ nghỉ phép có lương, thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) hoặc nhận bất kỳ trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp nào.

Đối với các giai đoạn sau đó, quý vị phải dự kiến không có khoản thu nhập từ việc làm nào.

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI).

Miễn là được phép ở tỉnh bang hoặc lãnh thổ của quý vị, quý vị cũng có thể nhận được các khoản trợ cấp của tỉnh bang hoặc lãnh thổ cùng lúc quý vị nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Quý vị có thể nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị không phải là công dân hoặc thường trú nhân (PR)?

Để đủ điều kiện nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị phải cư trú tại Canada và có Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) hợp lệ.

Người lao động không phải là công dân hoặc thường trú nhân Canada – bao gồm lao động ngoại quốc tạm thời và sinh viên quốc tế (du học sinh) – có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp CERB nếu họ đáp ứng các yêu cầu khác để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Thu nhập tối thiểu $5000 có cần phải kiếm được ở Canada không?

Không. Thu nhập không cần phải kiếm được ở Canada, nhưng quý vị cần cư trú ở Canada.

Khi nào và bằng cách nào tôi sẽ nhận được tiền Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp? Có phải đợi một thời gian hay không?

Trợ cấp sẽ bắt đầu được trả trong vòng 10 ngày kể từ khi quý vị nộp đơn. Không có thời gian chờ đợi.

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng (direct deposit) hoặc trả bằng séc. Quý vị sẽ nhận được tiền nhanh hơn nếu quý vị chọn nhận tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.

[Các khoản trợ cấp của quý vị sẽ được trả hồi tố ngược về ngày quý vị hội đủ điều kiện.]

Tôi có cần cung cấp giấy tờ gì khi nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin liên hệ cá nhân, Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) của quý vị và xác nhận rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ bổ sung vào một ngày trong tương lai để xác minh quý vị hội đủ điều kiện.

Nếu tôi hiện đang nhận trợ cấp thường lệ của Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có nên nộp đơn xin lại Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Không. Nếu quý vị hiện đang nhận trợ cấp thường lệ của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI regular benefits), quý vị sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp này cho đến khi kết thúc thời gian hưởng phúc lợi của quý vị.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) bắt đầu trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 và những khoản trợ cấp này kết thúc trước ngày 3 tháng 10 năm 2020, thì quý vị có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp CERB, bao gồm cả yêu cầu bắt buộc quý vị đã ngừng làm việc vì các lý do liên quan đến COVID-19.

Quý vị không thể được trả trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) trong cùng thời gian.

Tôi đã nộp đơn xin trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau, nhưng đơn của tôi chưa được xử lý, tôi có cần nộp lại đơn xin trợ cấp CERB không?

Không.

Nếu quý vị đã hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) trước ngày 15 tháng 3, đơn của quý vị sẽ được xử lý theo các quy tắc Bảo hiểm Thất nghiệp đã có trước đó.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau vào ngày 15 tháng 3 hoặc từ đó trở đi, đơn của quý vị sẽ được xử lý tự động thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Service Canada đang xử lý tất cả các đơn này càng nhanh càng tốt.

Nếu tôi được hưởng hơn $500 mỗi tuần theo Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có sẽ nhận được số tiền cao hơn không?

Không. Khi quý vị nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị sẽ nhận được $500 mỗi tuần, bất kể mức mà quý vị có thể đã đủ điều kiện được hưởng là bao nhiêu thông qua Bảo hiểm Thất nghiệp.

Tuy nhiên, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Thất nghiệp sau khi quý vị ngừng nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada và thời gian mà quý vị hưởng CERB không ảnh hưởng đến quyền lợi EI của quý vị.

Nếu tôi lẽ ra đã được hưởng ít hơn $500 mỗi tuần theo Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có sẽ nhận được $500 không?

Có. Khi quý vị nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị sẽ nhận được $500 mỗi tuần, bất kể mức mà quý vị có thể đã đủ điều kiện được hưởng là bao nhiêu thông qua Bảo hiểm Thất nghiệp.

Nếu tôi ngừng làm việc trước ngày 15 tháng 3 nhưng chỉ nộp đơn xin hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp sau ngày 15 tháng 3 thì sao – tôi sẽ nhận được loại trợ cấp nào?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau trước ngày 15 tháng 3, đơn của quý vị sẽ được xử lý theo các quy tắc Bảo hiểm Thất nghiệp đã có trước đó.

Nếu tôi đang hưởng các phúc lợi đặc biệt như thai sản / nghỉ chăm con mới sinh, tôi có đủ điều kiện để nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị được kỳ vọng sẽ trở lại làm việc khi quý vị chấm dứt nhận phúc lợi thai sản / nghỉ chăm con mới sinh hoặc các phúc lợi đặc biệt khác trong Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp.

Nếu không có việc làm vì các lý do liên quan đến COVID-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản / nghỉ chăm con mới sinh của mình, quý vị có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

31 COMMENTS

  • Thưa ông/bà, nếu quý vị đang lãnh tiền CPP hay EI thì không xin được CERB. CERB chỉ dành cho những ai mất việc vì COVID-19 sau ngày 15/3/2020.

 1. Thưa ông, nếu ông đang lãnh tiền trợ cấp của bất cứ khoảng nào cũng sẽ không được CERB.

  Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

  • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;
  • Đã ngừng làm việc vì COVID-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI):
  • Có thu nhập ít nhất $5000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và
  • Đang hoặc dự kiến ​​sẽ không có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn hưởng trợ cấp sau đó, họ dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm.
 2. TÔI NẬP ĐƠN XIN UI NHƯNG VỀ CHẬM SAU ĐÓ TÔI NẬP ĐƠ XIN CERB VÀ TÔI ĐẢ NHẬ ĐƯỢC $2000,NẾU TÔI NHẬ ĐƯỢC TIỀN UI THÌ $2000 TÔI CÓ BỊ TRẢ LẠI KHÔNG

  • Chúc mừng ông đã nhận được tiền Hỗ trợ Khẩn cấp của chính phủ. Số tiền $2000 cho mỗi 4 tuần từ quỹ CERB là do chính phủ Canada hỗ trợ cho mỗi cá nhân trong thời gian mất việc vì đại dịch KHÔNG trả lại. Nếu trận dịch này kéo dài, tối đa được nhận là 16 tuần. Tuy nhiên, nếu công ty mượn tối đa $40,000 thì phải hoàn lại vào năm 2025.

  • Thưa cô, nếu đang lãnh tiền trợ cấp của bất cứ khoảng nào cũng sẽ không được CERB.

   Điều kiện như sau:

   • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;

   • Đã ngừng làm việc vì đại dịch từ ngày 15/03/2020 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI):

   • Có thu nhập ít nhất $5000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và

   • Đang hoặc dự kiến ​​sẽ không có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn hưởng trợ cấp sau đó, họ dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm.

 3. Nếu tôi đi về Việt Nam và hiện đang bị kẹt lại chưa có chuyến bay về lại Canada tôi có xin được tiền này không ? Hiện tại tôi vẫn chưa book được vé về Toronto, hy vọng đầu tháng 5 mới về được.

 4. Du học sinh chỉ có study permit, được phép đi làm part-time, lương trên $5000/năm, đã khai thuế một lần có đủ điều kiện nộp CERB không?

  • Nếu bạn có permit làm và đóng thuế ở Canada; bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19 từ ngày 15/03/2020 đều xin được.

   Bạn có thể apply qua số phone: 1-800-959-2019 or 1-800-959-2041

   1, Chọn tiếng Anh/Pháp
   2. Chờ nghe thông báo sau đó điền số SIN (phải bấm nút #)
   3. Xác nhận số Postal Code nơi bạn ở.

 5. Tôi đang nhận tiền CERB , hãng của tôi gọi trở lại làm việc . Nếu tôi không đi làm thì tôi có còn được nhận tiền CERB nữa không? Tôi có bệnh nền nên không muốn đi làm trong khoảng thời gian này, vậy tôi cần phải làm sao? Xin cho biết thông tin. Cám ơn rất nhiêu,

  • Tiền hỗ trợ khẩn cấp CERB do mất thu nhập vì đại dịch cúm viêm phổi Vũ Hán bắt đầu từ ngày 15/3. Nếu hãng gọi trở lại làm việc thì sẽ không được nhận CERB.

 6. Mình mới mất việc vì co-op. Income trong 5 tháng gần nhất là tầm $4.400. Nếu tính cả tiền Tips(Cash) thì sẽ hơn $5000. Vậy mình có đủ điều kiện apply CERB không?

  • Tiền hỗ trợ khẩn cấp CERB do mất thu nhập vì đại dịch cúm viêm phổi Vũ Hán bắt đầu từ ngày 15/03. Nếu bạn bị mất việc trước đó thì không được, nhưng nếu sau ngày 15/03 thì sẽ được.

 7. Nếu Tôi đang Nhận EI Vì Mất Việc Tháng 1, 2020 nhưng Đã Được EI vào tháng 2 , 2020 nhưng chỉ có 350$ Mỗi tuần…Tôi chưa khai thuế năm 2018 và 2019 Tôi có thể Xin C.E.R.E. Không ạ …

 8. Xin chào ad, em đã xin gói CERB lần 1 vào tháng 4 rồi. Để xin tiền lần 2 thì em phải làm sao ạ? Nếu ad hay anh chị nào có số điện thoại để gọi điện cho bộ phận phụ trách tiền CERB của chính phủ Canada thì cho em xin với. Em xin cảm ơn nhiều.

  • Bạn phải gọi vào một trong hai số này: 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041 và nghe kỹ để trả lời theo máy yêu cầu để xin lại, vì chính phủ chỉ cho mỗi 4 tuần 1 lần. Chúc bạn thành công.

 9. Toi la nguoi gia(68 tuoi) nhung van con phai di lam vi vo toi khong di lam duoc nen khong du thu nhap do OAS.vay toi co nhan duoc cerb khong?(toi lam full time suot nam 2019.
  Xin cam on

  • CERB chỉ dành cho những ai bị ảnh hưởng của cúm Vũ Hán mà mất việc làm, và năm 2019 phải có thu nhập ít nhất là $5000 thì sẽ đươc. Bác phải gọi vào một trong hai số này: 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041 và nghe kỹ để trả lời theo máy yêu cầu để xin lại, vì chính phủ chỉ cho mỗi 4 tuần 1 lần. Chúc bác vui khỏe.

 10. Toi la senior nhung van con di lam vi vo toi khong co di lam,vay toi co nhan duoc CERB khong?(nam 2019 toi van di lam fulltime ca nam)
  Thank you.

 11. Thưa quý ông bà . Tôi tên Hoàng văn Thạch năm nay tôi 71 tuổi . Ngày 13 November 2009 tôi được con gái bảo lãnh đến Canada , ngày 13 November 2019 tôi đã sống ở Canada được đúng 10 năm . Tôi đi làm hơn 9 năm với lương minimum . Toi đã đóng thuế đầy đủ 10 năm. Ngày 3 January tôi đã nghỉ làm . Trước đây 1 năm toi da nop don xin tien Gia , nhung toi ko nhan duoc dong Nao cho den cuoi thang 4 nam 2020 chinh phu moi cho toi $ 316.94 môt thang Ke tu thang 12 nam 2919 . Khi dich benh xay ra toi có xin tien tro cap khan cap 2 lan , moi lan duoc chinh phu cho 2,000$ . Toi xin hoi Toi xin Nhu vay có hop Le ko ? Vi tu thang 1 toi ko có Thu nhap Nao ca . Neu khong hop Le , toi phai lam gi tiep theo . Voi so tien chinh phu cho toi $316.94 môt thang toi khong du chi tieu , toi phai lam gi tiep theo de chinh phu có the tro giup toi them . Toi xin cam on quy ong ba rat nhieu . Xin quy ong ba giup do , chi cho toi phai lam gi cho dung voi luat phap cua nuoc Canada nay . Xin Chuc suc khoe quy ong ba

  • Thưa bác, CERB chỉ dành cho những ai bị ảnh hưởng của cúm Vũ Hán mà mất việc làm (từ ngày 15/03/2020), và năm 2019 phải có thu nhập ít nhất là $5000 thì sẽ đươc. Bác có thể gọi vào một trong hai số này: 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041 và nghe kỹ để trả lời theo máy xem bác có hội đủ điều kiện hay không. Chúc bác vui khỏe.

 12. tôi đang nhận CERB, nhưng hiện tại có 1 offer bán thời gian, nếu nhận làm thì tui có còn được nhận CERB ko? xin cảm ơn.

 13. Xin chào. Cháu tôi năm 2019 có thu nhập trên 5000 do làm part time. Từ 1/1/20 đến 15/5 cháu vẫn làm past time và nhập khoảng $500 mỗi tháng. Vậy cháu xin CERB đc ko ạ?

  • Những trường hợp vẫn đươc nhận CERB dù đang có việc làm (không thường xuyên) như part-time, contractor. Có nghĩa cháu của ông/bà có thể nhận được CERB bằng cách gọi vào số 1-800-959-2019 or 1-800-959-2041

   1, Chọn tiếng Anh/Pháp
   2. Chờ nghe thông báo sau đó điền số SIN (phải bấm nút #)
   3. Xác nhận số Postal Code nơi bạn ở.

   Mời xem thêm link tiếng Anh: https://www.cbc.ca/news/politics/cerb-emergency-benefits-trudeau-1.5532767

 14. Cháu tôi năm 2019 có thu nhập trên 5000 do làm part time. Từ 1/1/20 đến 15/5 cháu vẫn làm past time và nhập khoảng $500 mỗi tháng. Tháng 6 thì ko làm part time nữa.
  Vậy cháu xin CERB tháng 6 đc ko ạ?

 15. E chào ad,cho e hỏi e mất việc sau ngày 15/3 vì dịch cúm,thời điểm đó e đã nhận dc 2k by direct deposit và sau lần đó e làm report EI hai tuần một lần.Tính tới thời điểm nầy là report EI đợt 4 e đã nhận cheque 7,500$ tổng cộng từ dịch tới giờ.Cho e hỏi e co cần phải trả lại 2k deposit cho chính phủ hay cho CRA không ạ?Vì thoing báo chỉ hỗ trợ tối đa 8k trong 16 tuan e bát đầu đi làm lại tu ngay June 10 với khoang 600$ một tháng.e phải làm sao ạ,thanks Ad,chúc ad sức khoẻ.

 16. Em xin hỏi , em ăn EI trước có Covid và hết EI tháng 6.2020 đến nay em chưa có Việt làm , em có được tiêu chuẩn xin CRB không ? Em có khai thuế năm 2019 trên 5000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version