Home » Tag Archives: Airbnb

Tag Archives: Airbnb

Toronto thông qua quy định nghiêm ngặt về cho thuê nhà ngắn hạn Airbnb

Hội đồng Thành phố Toronto thông qua quy định mới nghiêm ngặt hơn, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, để quản lý các dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn như Airbnb.

Read More »

Quebec, Airbnb đạt thỏa thuận thu thuế cho thuê nhà ngắn hạn

Lần đầu tiên ở Canada có loại thuế cho thuê nhà ngắn hạn trên Airbnb.

Read More »

Toronto đề xuất quy định buộc chủ nhà phải ở tại nơi cho thuê ngắn hạn kiểu Airbnb

Read More »