Home » Tag Archives: Bầu Cử (page 2)

Tag Archives: Bầu Cử

1/4 người Canada nói vụ bê bối SNC-Lavalin sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử liên bang năm 2019

1/4 người Canada nói vụ bê bối SNC-Lavalin sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử liên bang năm 2019

Read More »

Đa số người Canada nghĩ Facebook sẽ tác động xấu tới bầu cử liên bang

Đa số người Canada nghĩ Facebook sẽ tác động xấu tới bầu cử liên bang

Read More »

Tối cao Pháp viện bảo đảm quyền bầu cử cho công dân Canada sống ở nước ngoài

Read More »

Vấn đề đường ống dẫn dầu sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và 2 cuộc bầu cử trong năm 2019

Vấn đề đường ống dẫn dầu sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và 2 cuộc bầu cử trong năm 2019

Read More »

Trúng số, rồi trúng cử hội đồng thành phố

Read More »

Kết quả bầu cử thị trưởng tại một số thành phố vùng GTA

Read More »

Khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế sẽ có ảnh hưởng gì đối với cuộc bầu cử địa phương tại Ontario?

Read More »

Toronto sẵn sàng cho bầu cử dù có thay đổi phút chót về số phường

Read More »

Bầu cử Quebec: Đảng CAQ giành chính quyền đa số, Đảng Tự do chịu thất bại lịch sử

Read More »

Kết quả bầu cử ở New Brunswick: bế tắc

Read More »