Home » Tag Archives: Bình Luận

Tag Archives: Bình Luận

Luận về cụm từ Việt Cộng

Luận về cụm từ Việt Cộng VC 02

Nguyễn Quang Duy Ai cũng biết Việt Cộng là cộng sản Việt Nam, nhưng theo sách sử cụm từ lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Vào đầu năm 2018, nghiên cứu sinh sử Viện Đại Học Wisconsin-Madison, Brett Reilly công bố trên trang The Diplomat bài “Cội nguồn đích thực của cụm từ Việt …

Read More »

Trump & Kim áp dụng chiến tranh hù dọa bằng ngôn ngữ thay súng đạn

trump_kim  Trump & Kim áp dụng chiến tranh hù dọa bằng ngôn ngữ thay súng đạn trump kim

Read More »

Hội nghị G-20 để lộ sự phân hóa nội bộ & bất lực trước mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ Bắc Bàn

Hội nghị G-20 để lộ sự phân hóa nội bộ & bất lực trước mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ Bắc Bàn thegioi 01

Read More »

Canada chào đón Quốc khánh thứ 150th với triển vọng kinh tế và khó khăn gì ở phía trước?

Canada chào đón Quốc khánh thứ 150th với triển vọng kinh tế và khó khăn gì ở phía trước? canadaday

Read More »

Bước vào năm 2017 chính trường Ottawa đang có những thay đổi ngọan mục?

Tân Ngoại trưởng Canada Bước vào năm 2017 chính trường Ottawa đang có những thay đổi ngọan mục? Bước vào năm 2017 chính trường Ottawa đang có những thay đổi ngọan mục? canada 02

Read More »

Trong Ván Bài Đối Đầu Với Trung Cộng Trên Biển Đông, Hoa Kỳ Đang Ra Sức Phục Hồi Liên Minh Tay Ba Mỹ-Ấn-Nhựt ?

Trong Ván Bài Đối Đầu Với Trung Cộng Trên Biển Đông, Hoa Kỳ Đang Ra Sức Phục Hồi Liên Minh Tay Ba Mỹ-Ấn-Nhựt ? Trong Ván Bài Đối Đầu Với Trung Cộng Trên Biển Đông, Hoa Kỳ Đang Ra Sức Phục Hồi Liên Minh Tay Ba Mỹ-Ấn-Nhựt ? 1

Read More »

Barack Obama mở quốc yến chiêu đãi Justin Trudeau: Quan hệ Mỹ-Canada nồng ấm trở lại?

Barack Obama mở quốc yến chiêu đãi Justin Trudeau: Quan hệ Mỹ-Canada nồng ấm trở lại? Barack Obama mở quốc yến chiêu đãi Justin Trudeau: Quan hệ Mỹ-Canada nồng ấm trở lại? canada us

Read More »

Hoa Kỳ Điều Động Một Lực Lượng Hải Quân Hùng Hậu Vào Khu Vực Biển Đông Để Đối Đầu Trước Sự Đe Dọa Của Trung Cộng?

Hoa Kỳ Điều Động Một Lực Lượng Hải Quân Hùng Hậu Vào Khu Vực Biển Đông Để Đối Đầu Trước Sự Đe Dọa Của Trung Cộng? Hoa Kỳ Điều Động Một Lực Lượng Hải Quân Hùng Hậu Vào Khu Vực Biển Đông Để Đối Đầu Trước Sự Đe Dọa Của Trung Cộng? hoaky 01

Read More »

Cuộc Chiến Chống Thay Đổi Thời Tiết Được Hâm Nóng Tại Hội Nghị G-20 Brisbane

Cuộc Chiến Chống Thay Đổi Thời Tiết Được Hâm Nóng Tại Hội Nghị G-20 Brisbane Cuộc Chiến Chống Thay Đổi Thời Tiết Được Hâm Nóng Tại Hội Nghị G-20 Brisbane bisbane

Read More »

Đất nước không có nụ cười

Đất nước không có nụ cười Đất nước không có nụ cười untitled

Read More »