Home » Tag Archives: Di Trú (page 5)

Tag Archives: Di Trú

Ngại Trump, nhiều người tị nạn vượt giá lạnh, đi bộ sang Canada

vuot-bien-sang-canada tị nạn Ngại Trump, nhiều người tị nạn vượt giá lạnh, đi bộ sang Canada vuot bien sang canada

Read More »

Lời tuyên thệ nhập tịch Canada có thêm phần hứa tôn trọng các hiệp ước với thổ dân

canada-01 nhập tịch Lời tuyên thệ nhập tịch Canada có thêm phần hứa tôn trọng các hiệp ước với thổ dân canada 01

Read More »

Dân số Canada hơn 35 triệu, tăng chủ yếu nhờ di dân

dân số, Canada, 2016 Dân số Canada hơn 35 triệu, tăng chủ yếu nhờ di dân census2016 map

Canada có hơn 35 triệu dân vào năm 2016, tăng 1,7 triệu trong 5 năm. Di dân chiếm 2/3 trong mức tăng này, và mức tăng tự nhiên chiếm 1/3 còn lại. Trong những năm tới, người mới nhập cư sẽ ngày càng chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong mức tăng dân số của Canada do tỷ lệ sinh sản thấp và dân số đang lão hóa.

Read More »

Canada không có kế hoạch thay đổi chỉ tiêu tị nạn

canada_01 tị nạn Canada không có kế hoạch thay đổi chỉ tiêu tị nạn canada 01

Read More »

Canada vẫy gọi sinh viên quốc tế bằng lộ trình cho nhập tịch

du_hoc_canada_01 nhập tịch Canada vẫy gọi sinh viên quốc tế bằng lộ trình cho nhập tịch du hoc canada 01

Read More »