Home » Tag Archives: Nhà Cửa

Tag Archives: Nhà Cửa

Nhà đang sửa ở Toronto sập một phần

Nhà đang sửa ở Toronto sập một phần

Read More »

Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua

Giá nhà Canada trung bình giảm 5.5% trong năm qua

Read More »

CREA dự báo số nhà bán ở Canada trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

CREA dự báo số nhà bán ở Canada trong năm 2019 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

Read More »

Tháng 10/2018: giá nhà GTA tăng 3.5% so với năm trước

Read More »

Giá giảm, nhưng thị trường địa ốc Canada vẫn còn ‘rất rủi ro’

Read More »

Thêm một dự án condo lớn ở Vaughan bị hủy; người mua kêu cứu

Read More »

Từ 18/9, các hãng địa ốc GTA được phép đăng số liệu bán nhà

Read More »

Thị trường địa ốc Canada rủi ro thứ 3 trên thế giới

Read More »

Thuế quan có thể khiến giá condo tăng thêm hơn $10000

Thuế quan của Mỹ và các loại thuế trả đũa trên toàn thế giới đang làm tăng chi phí vật liệu cho ngành xây dựng Canada.

Read More »

Cử tri GTA muốn bỏ thuế chuyển nhượng đất

Đa số cử tri GTA muốn chính quyền Ontario sắp tới bỏ thuế chuyển nhượng đất. Cương lĩnh tranh cử của tất cả các đảng đều bàn về vấn đề gia cư, nhưng không có biện pháp nào trực tiếp nhắm tới thuế chuyển nhượng đất.

Read More »