Home » Tag Archives: ô nhiễm

Tag Archives: ô nhiễm

Ô nhiễm không khí khiến 7.700 người chết sớm ở Canada mỗi năm

ô nhiễm không khí, canada Ô nhiễm không khí khiến 7.700 người chết sớm ở Canada mỗi năm air pollution

Read More »

Ô nhiễm không khí ở tàu điện ngầm Toronto tương đương một ngày tiêu biểu ở Bắc Kinh

Ô nhiễm không khí, TTC Ô nhiễm không khí ở tàu điện ngầm Toronto tương đương một ngày tiêu biểu ở Bắc Kinh ttc platform

Mức độ chất gây ô nhiễm trong hệ thống tàu điện ngầm ở Toronto cao hơn SkyTrain ở Vancouver và Metro ở Montreal.

Read More »