Home » Tag Archives: Ottawa

Tag Archives: Ottawa

Montreal, Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp do lụt

Montreal, Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp do lụt QUebec flooding 20190426 armed forces

Montreal, Ottawa ban bố tình trạng khẩn cấp do lụt

Read More »

Cảnh sát Ottawa đào tuyết giải thoát ông cụ bị kẹt trong nhà từ đầu mùa đông

Cảnh sát Ottawa đào tuyết giải thoát ông cụ bị kẹt trong nhà từ đầu mùa đông ottawa snowed in man

Cảnh sát Ottawa đào tuyết giải thoát ông cụ bị kẹt trong nhà từ đầu mùa đông

Read More »