Home » Tag Archives: rửa tiền

Tag Archives: rửa tiền

British Columbia có quy định mới về sòng bạc để chống rửa tiền

Người đánh bạc với giá trị cao phải xác minh nguồn tiền của mình nếu họ muốn mua phỉnh với giá trị $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ tại một sòng bạc ở B.C.

Read More »

Cơ quan chống rửa tiền Canada theo dõi Facebook, mạng xã hội

Read More »