Home » Tag Archives: snowbird

Tag Archives: snowbird

Dân Canada mua nhà ở Mỹ với mức cao kỷ lục: 19 tỷ đô-la

“Dân Canada đang lùng những chỗ rẻ và họ thấy được những chỗ rất hời ở phương nam.” Dân Canada đang mua nhà ở Mỹ với mức kỷ lục, khoảng 19 tỷ đô-la Mỹ từ mùa xuân năm 2016 tới mùa xuân năm 2017.

Read More »

Dân Canada có thể sắp được ở Mỹ 8 tháng mỗi năm

Mỹ đang cân nhắc thông qua luật cho phép người Canada từ 55 tuổi trở lên được lưu trú ở Mỹ tối đa 8 tháng/năm, với mục đích thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế. Nhưng người cao niên Canada có thể mất bảo hiểm y tế tỉnh bang nếu vắng mặt quá lâu.

Read More »