Home » Tag Archives: sởi

Tag Archives: sởi

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF MMR vaccine

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF

Read More »

Người đi mua sắm ở Vaughan Mills có thể đã tiếp xúc với sởi

Người đi mua sắm ở Vaughan Mills có thể đã tiếp xúc với sởi measles

Người đi mua sắm ở Vaughan Mills có thể đã tiếp xúc với sởi

Read More »

Cảnh báo về sởi sau khi có khách nhiễm bệnh từ Châu Á về phi trường Toronto

Cảnh báo về sởi sau khi có khách nhiễm bệnh từ Châu Á về phi trường Toronto arrival gate Toronto Pearson

Cảnh báo về sởi sau khi có khách nhiễm bệnh từ Châu Á về phi trường Toronto

Read More »