Home » Tag Archives: thất nghiệp

Tag Archives: thất nghiệp

Canada mất 7200 việc làm trong tháng 3, chấm dứt 6 tháng tăng

Canada mất 7200 việc làm trong tháng 3, chấm dứt 6 tháng tăng sears canada store closing

Canada mất 7200 việc làm trong tháng 3, chấm dứt 6 tháng tăng

Read More »

Thị trường lao động Canada tháng 2/2019: tăng ròng 55900 việc làm, thất nghiệp không đổi

Thị trường lao động Canada tháng 2/2019: tăng ròng 55900 việc làm, thất nghiệp không đổi steel worker structure Ottawa 20180305

Thị trường lao động Canada tháng 2/2019: tăng ròng 55900 việc làm, thất nghiệp không đổi

Read More »

Thị trường lao động Canada tháng 1/2019: tăng 66800 việc làm mới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng

Thị trường lao động Canada tháng 1/2019: tăng 66800 việc làm mới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng now hiring sign

Thị trường lao động Canada tháng 1/2019: tăng 66800 việc làm mới, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng

Read More »

Tỷ lệ thất nghiệp của di dân chỉ còn 6.4% do lực lượng lao động Canada trông cậy vào người mới nhập cư

Tỷ lệ thất nghiệp của di dân chỉ còn 6.4% do lực lượng lao động Canada trông cậy vào người mới nhập cư help wanted

Tỷ lệ thất nghiệp của di dân chỉ còn 6.4% do lực lượng lao động Canada trông cậy vào người mới nhập cư

Read More »

Tháng 10/2018: thất nghiệp giảm còn 5.8% do ít người tìm việc hơn

Tháng 10/2018: thất nghiệp giảm còn 5.8% do ít người tìm việc hơn help wanted

Read More »

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9%

Tháng 9/2018: Thất nghiệp giảm xuống còn 5.9% man looking at job board

Read More »

Kinh tế Canada mất gần 52000 việc làm trong tháng 8, dẫn đầu là Ontario

Kinh tế Canada mất gần 52000 việc làm trong tháng 8, dẫn đầu là Ontario job queue

Read More »

Tháng 4/2018: Canada mất 1100 việc làm, thất nghiệp vẫn 5.8%

Tháng 4/2018: Canada mất 1100 việc làm, thất nghiệp vẫn 5.8% now hiring sign

Tiền lương tiếp tục tăng; lương trung bình hàng giờ tăng 3.6% trong năm qua. Thất nghiệp vẫn ở mức thấp nhất trong 40 năm.

Read More »

Tháng 1/2018: Canada mất số việc làm nhiều nhất trong 9 năm

Tháng 1/2018: Canada mất số việc làm nhiều nhất trong 9 năm hiring sign

Mất 88 ngàn việc làm. Khác hẳn tình hình tăng mạnh trong tháng 11 và 12/2017.

Read More »

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada giảm xuống tới mức thấp nhất trong hơn 40 năm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada giảm xuống tới mức thấp nhất trong hơn 40 năm worker

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada xuống tới mức thấp nhất trong hơn 40 năm, bất ngờ tăng xác suất Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất trong tháng 1.

Read More »