Home » Tag Archives: Tị Nạn

Tag Archives: Tị Nạn

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay the Chaus and the Wiebes

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Read More »

7 trẻ em bị chết cháy tại Halifax

7 trẻ em bị chết cháy tại Halifax Dzx4C6pXQAUwOXK

Read More »

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers Ahmed Hussen ThoiMoi 20190126

In an exclusive interview by Thời Mới, Immigration Minister Hussen discussed the Liberal government’s immigration plans and approach.

Read More »

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền Ahmed Hussen interview ThoiMoi 20190126

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Thời Mới, Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen bàn về các kế hoạch và chủ trương di trú của chính phủ Đảng Tự do.

Read More »

Thiếu nữ Saudi Arabia trốn gia đình và bị tắc ở Thái Lan được Canada cho tị nạn

Thiếu nữ Saudi Arabia trốn gia đình và bị tắc ở Thái Lan được Canada cho tị nạn Rahaf Mohammed al Qunun

Read More »

Mỗi người vượt biên trái phép từ Mỹ xin tị nạn Canada khiến liên bang tốn kém hơn $14000

Mỗi người vượt biên trái phép từ Mỹ xin tị nạn Canada khiến liên bang tốn kém hơn $14000 asylum seeker costs 20181129

Read More »

Người tị nạn Syria kẹt 7 tháng ở phi trường Malaysia tới Vancouver sau khi được Canada nhận

Người tị nạn Syria kẹt 7 tháng ở phi trường Malaysia tới Vancouver sau khi được Canada nhận hassan al kontar

Read More »

Cuộc Họp Báo của VOICE & VOICE Canada

Cuộc Họp Báo của VOICE & VOICE Canada VOICECANADA 3 W180809

Read More »

Liên bang cấp 50 triệu đô cho 3 tỉnh bang để giúp xử lý những người vượt biên trái phép để xin tị nạn

Liên bang cấp 50 triệu đô cho 3 tỉnh bang để giúp xử lý những người vượt biên trái phép để xin tị nạn asylum seekers canada

Chính phủ liên bang sẽ cấp 50 triệu đô cho Quebec, Ontario và Manitoba để giúp trang trải một số chi phí do dòng người xin tị nạn vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada.

Read More »

Hơn 28,000 người vượt biên trái phép vào Canada từ năm ngoái, nhưng chỉ 1% bị trục xuất

Hơn 28,000 người vượt biên trái phép vào Canada từ năm ngoái, nhưng chỉ 1% bị trục xuất Hussen Goodale

Tuy đa số những người vượt biên trái phép từ Mỹ có thể không đủ điều kiện được ở lại Canada, tới nay chỉ có khoảng 1% bị trục xuất.

Read More »