Home » Tag Archives: Tị Nạn

Tag Archives: Tị Nạn

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Read More »

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Read More »

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Read More »

7 trẻ em bị chết cháy tại Halifax

Read More »

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers

In an exclusive interview by Thời Mới, Immigration Minister Hussen discussed the Liberal government’s immigration plans and approach.

Read More »

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Thời Mới, Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen bàn về các kế hoạch và chủ trương di trú của chính phủ Đảng Tự do.

Read More »

Thiếu nữ Saudi Arabia trốn gia đình và bị tắc ở Thái Lan được Canada cho tị nạn

Read More »

Mỗi người vượt biên trái phép từ Mỹ xin tị nạn Canada khiến liên bang tốn kém hơn $14000

Read More »

Người tị nạn Syria kẹt 7 tháng ở phi trường Malaysia tới Vancouver sau khi được Canada nhận

Read More »

Cuộc Họp Báo của VOICE & VOICE Canada

Read More »