Home » Tag Archives: Tị Nạn

Tag Archives: Tị Nạn

Canada nới lỏng quy định di trú và tị nạn cho người Venezuela

Canada nới lỏng quy định di trú và tị nạn cho người Venezuela

Read More »

Ngày càng nhiều di dân mới và người tị nạn ở Canada trở thành vô gia cư

Ngày càng nhiều di dân mới và người tị nạn ở Canada trở thành vô gia cư

Read More »

Đa số người Canada phản đối nhận thêm nhiều người tị nạn

Đa số người Canada phản đối nhận thêm nhiều người tị nạn: thăm dò dư luận

Read More »

Chưa tới 900 người xin tị nạn ‘bất thường’ bị trục xuất khỏi Canada từ đợt tăng mạnh năm 2017

Chưa tới 900 người xin tị nạn ‘bất thường’ bị trục xuất khỏi Canada từ đợt tăng mạnh năm 2017

Read More »

Canada nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới trong năm 2018

Canada nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới trong năm 2018

Read More »

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Liên Hợp Quốc kêu gọi Canada nhận thêm người tị nạn Trung Mỹ cô thế từ Mexico

Read More »

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Số đơn xin tị nạn Canada tăng hơn 3 lần từ năm 2015, khi Trudeau đắc cử

Read More »

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Chương trình tư nhân bảo lãnh tị nạn của Canada tròn 40 tuổi: Những tình bạn vun đắp sau Chiến tranh Việt Nam bền vững tới nay

Read More »

7 trẻ em bị chết cháy tại Halifax

Read More »

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers

In an exclusive interview by Thời Mới, Immigration Minister Hussen discussed the Liberal government’s immigration plans and approach.

Read More »