Home » Tag Archives: trợ tử y khoa

Tag Archives: trợ tử y khoa

Số trường hợp trợ tử y khoa tăng trong 6 tháng đầu năm 2017

Số trường hợp trợ tử y khoa tăng trong 6 tháng đầu năm 2017 assisted dying

Gần 1200 ca trợ tử y khoa trong nửa năm đầu 2017. Luật cho phép trợ tử y khoa có hiệu lực vào tháng 6/2016.

Read More »