Home » Tag Archives: Văn Hóa

Tag Archives: Văn Hóa

Alexandre de Rhodes và sự tưởng tượng về lịch sử cận đại của nền sử học Việt Nam

Thành phố Đà Nẵng muốn lấy tên Alexandre de Rhodes để đặt tên đường phố. Một số trí thức, trong đó có nhiều người giảng dạy lịch sử trong môi trường đại học, viết thư phản đối, cho rằng Alexandre de Rhodes là một nhà truyền giáo mang tư tưởng thực dân, là kẻ có tội với Việt Nam.

Read More »

Hội Chợ Tết Cộng Đồng

Read More »

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Mississauga

Read More »

Website Cục Nghệ thuật biểu diễn nhầm nhạc sĩ Văn Cao với Văn Chung

Read More »

Nhà thờ lớn nhất vùng Đông bắc Việt nam bị đập bỏ

Read More »

Tưng bừng đón năm 2017, và khởi xướng lễ hội Canada 150

Read More »

TyTy và Live Show WISH

Read More »

Hội Chợ Tết 40 Năm Viễn Xứ

Read More »

Người dân được mời góp ý thiết kế giấy bạc kỷ niệm 150 năm lập quốc Canada

Read More »

Dân Canada chi xài cả tỉ cho lễ Halloween

Read More »