Home » Tag Archives: Venezuela

Tag Archives: Venezuela

Nhóm Lima ủng hộ lãnh tụ đối lập Guaido, kêu gọi quân đội Venezuela từ bỏ Maduro

Nhóm Lima ủng hộ lãnh tụ đối lập Guaido, kêu gọi quân đội Venezuela từ bỏ Maduro Juan Guaido addressed Lima Group 20190204

Read More »

Canada hứa viện trợ 53 triệu đô để giúp người tị nạn Venezuela

Canada hứa viện trợ 53 triệu đô để giúp người tị nạn Venezuela Juan Guaido and supporters 20190126

Canada hứa viện trợ 53 triệu đô để giúp người tị nạn Venezuela

Read More »

Nhiều mít-tinh trên khắp Canada để ủng hộ tổng thống lâm thời Guaido của Venezuela

Nhiều mít-tinh trên khắp Canada để ủng hộ tổng thống lâm thời Guaido của Venezuela support of Venezuela Guaido Toronto 20190202

Nhiều mít-tinh trên khắp Canada để ủng hộ tổng thống lâm thời Guaido của Venezuela

Read More »

Canada sẽ đăng cai hội nghị quốc tế tìm giải pháp cho chính biến ở Venezuela

Canada sẽ đăng cai hội nghị quốc tế tìm giải pháp cho chính biến ở Venezuela Juan Guaido Nicolas Maduro

Canada sẽ đăng cai hội nghị các nước Châu Mỹ nhằm giúp Venezuela đang có chính biến trở lại con đường dân chủ.

Read More »

Canada giáng cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela sau cuộc bầu cử “không chính danh”

Canada giáng cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela sau cuộc bầu cử “không chính danh” 20180521 Venezuelan protesters

Canada quyết định chỉ để một tham tán, chứ không phải đại sứ, đứng đầu Đại sứ quán tại Caracas. Nhiều nước gia tăng áp lực với chính phủ Venezuela sau cuộc bầu cử “không chính danh và phi dân chủ” hôm 20/5.

Read More »

Canada chế tài 40 người Venezuela liên quan tới khủng hoảng chính trị, kinh tế

Canada chế tài 40 người Venezuela liên quan tới khủng hoảng chính trị, kinh tế maduro government

Các biện pháp chế tài này nhằm mục đích gây áp lực buộc chế độ Maduro khôi phục trật tự hiến pháp và tôn trọng các quyền dân chủ của nhân dân Venezuela.

Read More »