Home » THEGIOI-01 » THEGIOI-01
Tổng thống Mỹ Donald Trump trưng tuyên bố đánh thuế nhôm trong một sự kiện tại Phòng Roosevelt Room tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, hôm 8/3/2018. Ông cũng k‎ý một tuyên bố đánh thuế thép.

THEGIOI-01

THEGIOI-01 thegioi 01 1

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply