Học phí đại học ở Canada tăng trong niên khóa 2017-18

0 88

Học phí đại học ở Canada đã tăng trung bình 3.1% cho các chương trình cấp đại học (undergraduate) trong niên khóa 2017-2018, theo cơ quan Thống kê Canada.

Học phí trung bình đã tăng lên tới $6,571, với chi phí tùy thuộc vào chương trình theo học, từ mức $6,375 trong niên khóa 2016-2017.

Học phí đắt nhất cho sinh viên cấp đại học ở Canada là:

  • Nha khoa: $22,297.
  • Y khoa: $14,444.
  • Luật: $13,642.
  • Dược khoa: $10,279.

Đối với sinh viên cấp sau đại học (graduate), học phí trung bình là $6,907, tăng 1.8% so với năm trước ($6,784).

Ở cấp sau đại học, sinh viên trong các chương trình quản trị kinh doanh loại executive [không tập trung, dành cho người vừa đi học vừa đi làm] (EMBA) và loại thông thường (MBA) đóng học phí trung bình cao nhất: $51,891 cho EMBA và $29,293 cho MBA.

Học phí cho sinh viên du học cấp đại học tăng 6.3% lên tới $25,180 trong năm ngoái, còn học phí của các chương trình sau đại học tăng 5.4% lên tới $16,252.

Hai phần ba sinh viên du học học ở cấp đại học trong niên khóa 2017-2018, và gần một phần ba sinh viên du học theo học các chương trình kinh doanh, quản trị, và quản lý hành chính công.

Khoảng 14% sinh viên du học ở cấp đại học theo học ngành kỹ thuật (engineering), ngành này có học phí $28,625, cao hơn mức trung bình.

Tuy đa số nguồn thu của các trường đại học Canada là do ngân sách nhà nước cấp, học phí là một nguồn thu ngày càng tăng.

Mức tăng học phí trung bình cấp đại học năm nay xê dịch từ 0.1% ở Alberta tới 5.5% ở Nova Scotia.

Học phí cấp sau đại học không thay đổi ở Alberta, và Newfoundland and Labrador, nhưng tăng ở các tỉnh bang khác, từ 0.8% tới ở British Columbia tới 2.8% ở Nova Scotia.

Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: