Home » Thời Sự » Cộng Đồng » Ghi Danh Các Lớp Việt Ngữ Toronto Và Phụ Cận:

Ghi Danh Các Lớp Việt Ngữ Toronto Và Phụ Cận:

Được sự bảo trợ của Bộ Giáo Dục, các Lớp Việt Ngữ ở các trường Công lập sau đây đã khai giảng và vẫn còn nhận hs.
Kính mời Quí Phụ Huynh đến trường  ghi danh cho các em và xin nhớ đem theo Ohip và học phí trọn năm 20 $:

TORONTO – Các Lớp Việt Ngữ  Trường Brookhaven Public school, 70 Brookhaven Drive M6M 4N8

Ghi danh mỗi Thứ ba 3g15 – 5g45 p.m.
ETOBICOKE – Các Lớp Việt Ngữ Trường West Glen Public School, 47 Cowley Ave, Etobicoke, M9B 2E4.
Ghi danh Thứ bảy  9g – 12:00 pm. ( Để không bị đóng mất 1 lớp xin phụ huynh ghi danh cho các em gấp)
NORTH YORK 
Các Lớp Việt Ngữ trường Firgrove Public School, 270 Firgrove Crescent, M3N 1K8.
Ghi danh Thứ Tư 3g30 – 6g p.m.
Các Lớp Việt Ngữ Trường Calico Public School, 35 Calico Drive , M3L 1V5.
Ghi danh Thứ Sáu 3g30 – 6g p.m.

Các Lớp Việt Ngữ Trường Shoreham Public School, 31 Shoreham Dr. M3N 2S6 .

Ghi danh Thứ Năm 3g15 – 5g45 p.m.
Hỏi chi tiết và ghi danh học xin liên lạc cô Diệu Phương Tel. ( 416) 246 9912 , cô Pauline (416)716-3177
Advertisements

Check Also

Suốt 21 năm, bà cụ người Việt thu lượm ve chai đổi lấy tiền, quyên góp $15000 cho hội ung thư ở Vancouver

Trăm ngày như một, cảnh tượng quen thuộc đó diễn ra tại văn phòng Sáng …

Sinh Hoạt Cộng Đồng Toronto và vùng phụ cận

TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ PHONG TRÀO DÂN CHỦ QUỐC NỘI Uỷ Ban Yểm Trợ …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: