Home » Thuế

Thuế

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Read More »

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Read More »

Thuế ở Canada năm 2019 có gì mới?

Nhiều thay đổi về thuế liên bang có hiệu lực từ đầu năm 2019, ảnh hưởng tới thu nhập, chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc chi phí kinh doanh.

Read More »

Ontario miễn thuế thu nhập tỉnh bang cho người có thu nhập dưới $30000 từ năm 2019

Read More »

Giới chuyên viên thuế cho rằng hệ thống thuế Canada giúp người giàu tránh đóng thuế

Read More »

Cử tri GTA muốn bỏ thuế chuyển nhượng đất

Đa số cử tri GTA muốn chính quyền Ontario sắp tới bỏ thuế chuyển nhượng đất. Cương lĩnh tranh cử của tất cả các đảng đều bàn về vấn đề gia cư, nhưng không có biện pháp nào trực tiếp nhắm tới thuế chuyển nhượng đất.

Read More »

Toronto đánh thuế khách sạn 4% từ ngày 1/4

Read More »

Những điều cần biết về thuế

Read More »

Lừa đảo qua điện thoại nhắm tới di dân và công dân mới

Read More »

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu

Read More »