Home » Thuế

Thuế

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307 T1 General form

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Read More »

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ cra hq

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Read More »

Thuế ở Canada năm 2019 có gì mới?

Thuế ở Canada năm 2019 có gì mới? cra hq

Nhiều thay đổi về thuế liên bang có hiệu lực từ đầu năm 2019, ảnh hưởng tới thu nhập, chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc chi phí kinh doanh.

Read More »

Ontario miễn thuế thu nhập tỉnh bang cho người có thu nhập dưới $30000 từ năm 2019

Ontario miễn thuế thu nhập tỉnh bang cho người có thu nhập dưới $30000 từ năm 2019 Doug Ford won election 20180607

Read More »

Giới chuyên viên thuế cho rằng hệ thống thuế Canada giúp người giàu tránh đóng thuế

Giới chuyên viên thuế cho rằng hệ thống thuế Canada giúp người giàu tránh đóng thuế cra hq

Read More »

Cử tri GTA muốn bỏ thuế chuyển nhượng đất

Cử tri GTA muốn bỏ thuế chuyển nhượng đất land registry office

Đa số cử tri GTA muốn chính quyền Ontario sắp tới bỏ thuế chuyển nhượng đất. Cương lĩnh tranh cử của tất cả các đảng đều bàn về vấn đề gia cư, nhưng không có biện pháp nào trực tiếp nhắm tới thuế chuyển nhượng đất.

Read More »

Toronto đánh thuế khách sạn 4% từ ngày 1/4

Toronto đánh thuế khách sạn 4% từ ngày 1/4 toronto

Read More »

Những điều cần biết về thuế

Những điều cần biết về thuế Tax0 iStock 614239540

Read More »

Lừa đảo qua điện thoại nhắm tới di dân và công dân mới

Lừa đảo qua điện thoại nhắm tới di dân và công dân mới canadanews 2

Read More »

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu revenue canada

Read More »