Home » Canada » Toronto sẵn sàng cho bầu cử dù có thay đổi phút chót về số phường

Toronto sẵn sàng cho bầu cử dù có thay đổi phút chót về số phường

Một viên chức đảm trách tổ chức kỳ bầu cử chính quyền địa phương ở Toronto nói rằng thành phố đã sẵn sàng cho đợt bỏ phiếu sớm vào tuần tới bất chấp tình trạng bất định gần đây về bản đồ khu vực bầu cử.

Thư ký thành phố Ulli Watkiss cho biết bà cùng nhóm của mình đã chuẩn bị cho cả hai kết quả có 25 hoặc 47 khu vực bầu cử trong khi thành phố và tỉnh bang kiện nhau ở tòa.

Thủ hiến Doug Ford và chính quyền Đảng Bảo thủ Tiến bộ của ông đã thông qua một luật giảm số khu vực bầu cử từ 47 xuống còn 25.

Thành phố đã kiện tỉnh bang ra tòa, và một thẩm phán ra phán quyết rằng luật đó vi phạm quyền tự do ngôn luận của các ứng cử viên và cử tri.

Thủ hiến Ford và chính quyền thắng khi đề nghị hoãn thi hành phán quyết chỉ mới cách đây 2 tuần, nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra với 25 phường.

Watkiss nói rằng quy trình hết sức vất vả, nhưng thành phố đã và đang làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho kỳ bầu cử vào ngày 22/10.

Check Also

Toronto dùng bê tông chặn cửa các tiệm cần sa trái phép

Toronto dùng bê tông chặn cửa các tiệm cần sa trái phép

SickKids được tặng 100 triệu đô để giúp xây lại bệnh viện

SickKids được tặng 100 triệu đô để giúp xây lại bệnh viện

Leave a Reply