Home » truck at NY customs checkpoint » truck at NY customs checkpoint
Một xe tải chở gỗ qua điểm kiểm tra hải quan tại Champlain, New York, hồi tháng 4/2017. (Ảnh: Ryan Remiorz/Canadian Press)

truck at NY customs checkpoint

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.