Home » Sức Khỏe » Số trường hợp trợ tử y khoa tăng trong 6 tháng đầu năm 2017

Số trường hợp trợ tử y khoa tăng trong 6 tháng đầu năm 2017

Bộ Y tế Canada nói có 1,179 trường hợp chết bằng trợ tử y khoa từ ngày 1/1 tới 30/6 năm nay, chiếm khoảng 0.9% trong tất cả số người chết trên toàn quốc.

Trong sáu tháng trước đó, thời kỳ nửa năm đầu tiên mà trợ tử y khoa được hợp pháp, có 803 trường hợp chết bằng trợ tử, chiếm 0.6% trong tất cả số người chết.

Bộ Y tế nói các số liệu tổng thể này nhất quán với kinh nghiệm quốc tế.

Ung thư là tình trạng y khoa nền tảng phổ biến nhất trong các trường hợp trợ tử, được nêu trong 63 trường hợp.

Theo số liệu của Bộ Y tế trong báo cáo tạm thời thứ nhì về trợ tử y khoa, người được trợ tử có tuổi trung bình 73 vào lúc chết.

Tuy một số bệnh nhân từ 18 tới 45 tuổi vào lúc chết, đại đa số các trường hợp là những người từ 56 tới 85 tuổi.

Báo cáo này nói rằng số bệnh nhân chết tại bệnh viện giảm nhẹ, và có thêm nhiều người chọn chia tay cõi trần tại tư gia.

Luật cho phép trợ tử y khoa có hiệu lực vào tháng 6/2016.

Kể từ đó các luật của tỉnh bang về trợ tử đã được làm sáng tỏ hơn hoặc mở rộng, và có thể có những thay đổi khác.

Check Also

Cứ 2 người Canada sẽ có 1 người bị ung thư

Gần 130.000 người Canada đăng ký dùng cần sa y khoa

Leave a Reply