Home » Ukrainian translaor-spy » Ukrainian translaor-spy
Stanislav Yezhov đứng giữa thủ tướng Volodymyr Groysman và thủ tướng Theresa May hồi tháng 7/2017 (Ảnh: Musienko Vladislav/Unian)

Ukrainian translaor-spy

Check Also

Conservative Leader Andrew Scheer on balanced budgets, national unity, and quality family time

Thời Mới's interview with Conservative Leader Andrew Scheer on June 15, 2019

Liên bang sẽ đánh thuế carbon ở Alberta từ ngày 1/1/2020

Liên bang sẽ đánh thuế carbon ở Alberta từ ngày 1/1/2020

Leave a Reply