Home » Ukrainian translaor-spy » Ukrainian translaor-spy
Stanislav Yezhov đứng giữa thủ tướng Volodymyr Groysman và thủ tướng Theresa May hồi tháng 7/2017 (Ảnh: Musienko Vladislav/Unian)

Ukrainian translaor-spy

Advertisements

Check Also

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn có thể đổ 12-25 cm tuyết và băng xuống vùng Toronto

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Bão lớn ở BC, hơn 70000 khách hàng mất điện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.