Home » Uncategorized » Ontario mở rộng dịch vụ GO Transit ở vùng GTHA
Bộ trưởng giao thông John Yaksbuski cùng với tổ chức Metrolinx thông báo mở rộng dịch vụ GO Transit dọc hành lang Lakeshore hôm 20/9//2018. (Ảnh: Tony Fera/CityNews)

Ontario mở rộng dịch vụ GO Transit ở vùng GTHA

Chính quyền Ontario cho biết sẽ mở rộng dịch vụ GO Transit ở vùng Đại Đô thị Toronto và Hamilton (GTHA).

Bộ Giao thông nói rằng bắt đầu từ tuần tới, tuyến tàu Lakeshore ở và bên ngoài Toronto sẽ có thêm 220 chuyến mỗi tuần, tăng khoảng 18%.

Tuyến tàu Kitchener sẽ có thêm chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng từ Malton tới trạm Union Station của Toronto.

Bộ Giao thông cho biết cũng sẽ tăng công suất ghế trên hai chuyến vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều xuất phát và kết thúc ở trạm Kitchener GO, tăng số toa tàu từ 10 lên 12.

Bộ cho biết sẽ có hơn 180 chuyến xe buýt mới mỗi tuần trên khắp vùng GTHA, và sẽ có một trạm xe buýt mới ở Richmond Hill.

Chính quyền nói rằng việc mở rộng dịch vụ này thực hiện một lời hứa khi tranh cử của Đảng Bảo thủ Cấp tiến là giảm kẹt xe trong vùng.

Advertisements

Check Also

Ván văng ra từ xe xuyên thủng kiếng xe khác trên xa lộ 410 ở Brampton

Ván văng ra từ xe xuyên thủng kiếng xe khác trên xa lộ 410 ở Brampton

Hãng Canada đào được viên kim cương lớn nhất trước nay ở Bắc Mỹ

Hãng Canada đào được viên kim cương lớn nhất trước nay ở Bắc Mỹ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: