Home » Tag Archives: Di Trú

Tag Archives: Di Trú

Liên bang đền bù $405000 cho các gia đình Quebec gần điểm nóng vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada

Liên bang đền bù $405000 cho các gia đình Quebec gần điểm nóng vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada asylum seekers quebec aug2017

Liên bang đền bù $405000 cho các gia đình Quebec gần điểm nóng vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada

Read More »

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers

Exclusive: Immigration Minister Ahmed Hussen on fighting fear with facts, and blocking human rights abusers Ahmed Hussen ThoiMoi 20190126

In an exclusive interview by Thời Mới, Immigration Minister Hussen discussed the Liberal government’s immigration plans and approach.

Read More »

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền

Phỏng vấn độc quyền: Chính sách di trú của Đảng Tự do – không dựa trên ‘nỗi sợ’, cấm cửa kẻ vi phạm nhân quyền Ahmed Hussen interview ThoiMoi 20190126

Trả lời phỏng vấn độc quyền của Thời Mới, Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen bàn về các kế hoạch và chủ trương di trú của chính phủ Đảng Tự do.

Read More »

Chồng bị kết tội tấn công tình dục vợ bằng lời đe dọa rút đơn bảo lãnh

Chồng bị kết tội tấn công tình dục vợ bằng lời đe dọa rút đơn bảo lãnh image

Read More »

Canada mở chương trình thí điểm Di trú Nông thôn và Miền bắc

Canada mở chương trình thí điểm Di trú Nông thôn và Miền bắc Rural and Northern Immigration Pilot announcement 20190124

Canada mở chương trình thí điểm Di trú Nông thôn và Miền bắc

Read More »

Liên bang cấp thêm 113 triệu đô để giúp di dân chuẩn bị trước khi nhập cư

Liên bang cấp thêm 113 triệu đô để giúp di dân chuẩn bị trước khi nhập cư citizenship ceremony

Liên bang cấp thêm 113 triệu đô để giúp di dân chuẩn bị trước khi nhập cư

Read More »

Canada nới lỏng quy định không cho nhập cư vì lý do sức khỏe

Canada nới lỏng quy định không cho nhập cư vì lý do sức khỏe Minister Ahmed Hussen

Các quy định mới sẽ cho phép nhập cư đối với khoảng 75% trong khoảng 1000 người trước đây bị từ chối căn cứ vào lý do sức khỏe vì “nhu cầu quá cao” về dịch vụ y tế và xã hội.

Read More »

14.7 triệu người xin visa tới Mỹ mỗi năm có thể bị kiểm tra lý lịch mạng xã hội

14.7 triệu người xin visa tới Mỹ mỗi năm có thể bị kiểm tra lý lịch mạng xã hội US Custom

Read More »

Canada sẽ nhận gần 1 triệu di dân trong 3 năm tới

Canada sẽ nhận gần 1 triệu di dân trong 3 năm tới canadaday2017 citizenship ceremony

Các chỉ tiêu di dân kinh tế, đoàn tụ gia đình, và tị nạn được đệ trình hôm 1/11. Chính phủ gọi đây là một kế hoạch “tham vọng nhất” trong lịch sử gần đây.

Read More »

Gần 70% hồ sơ xin tị nạn đã xử lý của người vượt biên trái phép được chấp nhận

Gần 70% hồ sơ xin tị nạn đã xử lý của người vượt biên trái phép được chấp nhận asylum seekers lacolle

... dù công chúng có quan niệm phổ biến là những người này không phải là người tị nạn thực sự cần được bảo vệ.

Read More »