Home » Tag Archives: Thuế

Tag Archives: Thuế

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307 T1 General form

Mới cho năm thuế 2018: Làm sao để được hoàn thuế thêm $307

Read More »

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ cra hq

Hàng chục kẻ lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada bị bắt ở Ấn Độ

Read More »

Thuế ở Canada năm 2019 có gì mới?

Thuế ở Canada năm 2019 có gì mới? cra hq

Nhiều thay đổi về thuế liên bang có hiệu lực từ đầu năm 2019, ảnh hưởng tới thu nhập, chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc chi phí kinh doanh.

Read More »

Toronto đánh thuế khách sạn 4% từ ngày 1/4

Toronto đánh thuế khách sạn 4% từ ngày 1/4 toronto

Read More »

Người hút thuốc ở Ontario bị tăng thuế $4/cây

Người hút thuốc ở Ontario bị tăng thuế $4/cây smoking tax e1523236042610

Read More »

Những điều cần biết về thuế

Những điều cần biết về thuế Tax0 iStock 614239540

Read More »

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu revenue canada

Read More »

Thuế vụ Canada cho phép người có thu nhập thấp khai thuế qua điện thoại

Thuế vụ Canada cho phép người có thu nhập thấp khai thuế qua điện thoại cra hq

Khoảng 950 ngàn người Canada có thu nhập thấp hoặc cố định từ năm này qua năm khác có thể khai thuế bằng cách trả lời một số câu hỏi qua điện thoại.

Read More »

Ngân sách đầu tiên của chính quyền NDP ở B.C. trì hoãn phần lớn những lời hứa then chốt

Ngân sách đầu tiên của chính quyền NDP ở B.C. trì hoãn phần lớn những lời hứa then chốt carole james john horgan

Sau 16 năm do Đảng Tự do cầm quyền, ngân sách mới này đánh dấu cột mốc thay đổi đầu tiên khi NDP tái định hình vai trò của chính quyền trong đời sống của người dân British Columbia.

Read More »

Liên bang thất thu 8,7 tỷ đô-la thuế trong năm 2014

Liên bang thất thu 8,7 tỷ đô-la thuế trong năm 2014 cra hq

Read More »