Home » Tag Archives: Bầu Cử

Tag Archives: Bầu Cử

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger Andrew Scheer Justin Trudeau

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Read More »

1/4 người Canada nói vụ bê bối SNC-Lavalin sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử liên bang năm 2019

1/4 người Canada nói vụ bê bối SNC-Lavalin sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử liên bang năm 2019 snc lavalin headquarters

1/4 người Canada nói vụ bê bối SNC-Lavalin sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu bầu cử liên bang năm 2019

Read More »

Đa số người Canada nghĩ Facebook sẽ tác động xấu tới bầu cử liên bang

Đa số người Canada nghĩ Facebook sẽ tác động xấu tới bầu cử liên bang facebook

Đa số người Canada nghĩ Facebook sẽ tác động xấu tới bầu cử liên bang

Read More »

Tối cao Pháp viện bảo đảm quyền bầu cử cho công dân Canada sống ở nước ngoài

Tối cao Pháp viện bảo đảm quyền bầu cử cho công dân Canada sống ở nước ngoài vote here Toronto

Read More »

Vấn đề đường ống dẫn dầu sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và 2 cuộc bầu cử trong năm 2019

Vấn đề đường ống dẫn dầu sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và 2 cuộc bầu cử trong năm 2019 Keystone XL pipes stacked in yard

Vấn đề đường ống dẫn dầu sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và 2 cuộc bầu cử trong năm 2019

Read More »

Trúng số, rồi trúng cử hội đồng thành phố

Trúng số, rồi trúng cử hội đồng thành phố Steve Hillier

Read More »

Kết quả bầu cử thị trưởng tại một số thành phố vùng GTA

Kết quả bầu cử thị trưởng tại một số thành phố vùng GTA vote here Toronto

Read More »

Khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế sẽ có ảnh hưởng gì đối với cuộc bầu cử địa phương tại Ontario?

Khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế sẽ có ảnh hưởng gì đối với cuộc bầu cử địa phương tại Ontario? thegioi 01

Read More »

Toronto sẵn sàng cho bầu cử dù có thay đổi phút chót về số phường

Toronto sẵn sàng cho bầu cử dù có thay đổi phút chót về số phường vote here Toronto

Read More »

Bầu cử Quebec: Đảng CAQ giành chính quyền đa số, Đảng Tự do chịu thất bại lịch sử

Bầu cử Quebec: Đảng CAQ giành chính quyền đa số, Đảng Tự do chịu thất bại lịch sử Fran  ois Legault 01Oct2018

Read More »