Home » Tag Archives: Luật Pháp

Tag Archives: Luật Pháp

Luật Biển

Bài viết này bắt đầu bằng sự giám xét nguyên lý tiên khởi của khái niệm về vùng Đặc Quyền Kinh Tế dựa trên quan điểm đóng góp về địa dư và kinh tế của một quốc gia. Vấn đề sẽ được tiếp tục bàn thảo về quyền tài phán của một quốc gia trong vùng Đặc Quyền Kinh Tế.

Read More »

Chồng bị kết tội tấn công tình dục vợ bằng lời đe dọa rút đơn bảo lãnh

Read More »

Thuê nhà để quay phim sex, một hãng phim khiêu dâm Montreal bị kiện

Read More »

Canada tịch thu ít hàng giả dù có luật chống hàng giả

Read More »

Ngày càng nhiều người Canada tự đại diện vì không thuê nổi luật sư

Read More »

Lừa đảo qua điện thoại nhắm tới di dân và công dân mới

Read More »

B.C. yêu cầu liên bang giúp chống rửa tiền

Read More »

Lừa đảo giả danh CRA tăng khi mùa khai thuế bắt đầu

Read More »

Đại kỳ án thế kỷ sắp diễn ra tại Paris

Ông Trịnh Vĩnh Bình

Read More »

Tóm tắt các dự luật hợp pháp hóa cần sa ở Canada

Nếu các dự luật này được thông qua, Canada sẽ là nước đầu tiên trong khối G7 hợp pháp hóa cần sa dùng cho mục đích giải trí.

Read More »