Home » Tag Archives: Chính Trị

Tag Archives: Chính Trị

Kết quả bầu cử thị trưởng tại một số thành phố vùng GTA

Các địa điểm bỏ phiếu trên khắp vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) đóng cửa vào khoảng 8 giờ tối thứ Hai 22/10/2018. Sau đây là kết quả của một số thành phố cụ thể. TORONTO John Tory đắc cử thị trưởng Toronto nhiệm kỳ thứ nhì, thắng áp đảo đối thủ chính Jennifer Keesmaat, cựu giám đốc quy hoạch …

Read More »

Khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế sẽ có ảnh hưởng gì đối với cuộc bầu cử địa phương tại Ontario?

Năm 2018 coi như được mùa Bầu cử. Riêng tại Ontario sau cuộc Bầu cử Quốc hội Tỉnh bang xảy ra hồi tháng 6/2018, nay lại đến lượt cuộc Bầu cử Chính quyền Thành phố sẽ diễn ra vào ngày 22/10 đến đây. Trước khi bàn về cuộc Bầu cử địa phương (Municipal) tại Ontario, chúng tôi xin phép lược …

Read More »

Kết quả bầu cử ở New Brunswick: bế tắc

Bức tranh bầu cử của New Brunswick trở nên hỗn loạn hôm thứ Hai 24/9, khi cả Đảng Bảo thủ Cấp tiến đủ lẫn Đảng Tự do đều hy vọng lên cầm quyền sau khi kết quả bầu cử dân biểu tạo nên chính quyền thiểu số đầu tiên trong gần 100 năm.

Read More »